Specialista na těsnění a antivibrační techniku

Modulární těsnící systém MSS1 Tlakové hřídelové těsnění BABSL / Premium Pressure Seal (PPS)
   
Konektory Plug & Seal a Plug & Tube Seal Nová generace polyuretanu
   
LeaCo - systém monitorování průsaků